شنبه, 29 مرداد,1401

فرم اطلاعات داوطلبین عضویت در اولین دورۀ آموزشی مدرسۀ رمان

 
project img

زینب عزیزمحمدی


تاریخ تولد: 1362
محل تولد: تهران
تحصیلات: فارغ التحصیل کارشناسی فلسفه غرب

کتاب‌ها:


"کتاب شهید ایوب بلندی از سری اینک شوکران انتشارات روایت فتح
کتاب خارک از سری روزگاران انتشارات روایت فتح
مشاور تالیف دو کتاب دیگر در همین انتشارات"


جستجو


جستجو