دات نت نیوک
دوشنبه، 4 شهریور 1398

فرم اطلاعات داوطلبین عضویت در اولین دورۀ آموزشی مدرسۀ رمان

 
project img

مهدي صفري


تاریخ تولد: ١٣٥٨

تحصیلات: دانشجوي دكتري
محصل در / شاغل در: آزاد- تهران مركز مدت فعاليت جدی در حوزه داستان:

ده سال


حوزه های ادبی فعال:

نویسنده|پژوهشگر


کتاب‌ها:

رمان پرتاب( شهرستان ادب سال ١٣٩٣)
رمان ابدي( شهرستان ادب در دست چاپ)


جستجو


جستجو