دات نت نیوک
دوشنبه، 4 شهریور 1398

فرم اطلاعات داوطلبین عضویت در اولین دورۀ آموزشی مدرسۀ رمان

 
project img

سلمان کدیور


تاریخ تولد: 1365
محل تولد: شیراز
تحصیلات: فوق لیسانس
محصل در / شاغل در: صنعت نفت مدت فعاليت جدی در حوزه داستان:

چهار سال


حوزه های ادبی فعال:

نویسنده


سوابق ادبی :

رتبه اول جنشواره داستان نویسی رسول آفتاب
برگزیده جشنواره ملی الف دزفول
برگزیده جشنواره ملی شکوه شکیبایی
چاپ چند داستان کوتاه در کتاب های داستانی
ساخت فیلم از داستانک "اجازه" به کارگردانی محمد فرج صالحی


جایزه ها:

رتبه اول جنشواره داستان نویسی رسول آفتاب
برگزیده جشنواره ملی الف دزفول
برگزیده جشنواره ملی شکوه شکیبایی


آموزش:

شرکت در جلسات داستان نویسی شهرستان ادب.


جستجو


جستجو