دات نت نیوک
دوشنبه، 4 شهریور 1398

فرم اطلاعات داوطلبین عضویت در اولین دورۀ آموزشی مدرسۀ رمان

 
project img

فرشته اثنی عشری


تاریخ تولد: 1368/6/3
محل تولد: قم
تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
محصل در / شاغل در: دانشگاه علوم وتحقیقات واحد تهران مدت فعاليت جدی در حوزه داستان:

8سال


حوزه های ادبی فعال:

نویسنده|پژوهشگر


جستجو


جستجو