شماره: 267
1399/04/10
روایت نویسنده ایرانی از داعش در ترکیه
روایت نویسنده ایرانی از داعش در ترکیه

انتشارات ینی انسان ترکیه رایت کتاب «ابدی» نوشته مهدی صفری از انتشارات شهرستان ادب را خریداری کرد. این کتاب قرار است در سال جاری توسط خدیجه جوادی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در ترکیه منتشر شود.

این انتشارات پیش از این رایت کتاب‌های «آوازهای روسی» و «دختر شینا» را نیز خریداری کرده بود.

 

انتشارات ینی انسان ترکیه حق ترجمه و نشر کتاب «ابدی» مهدی صفری از انتشارات شهرستان ادب را خریداری کرد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ انتشارات ینی انسان ترکیه رایت کتاب «ابدی» نوشته مهدی صفری از انتشارات شهرستان ادب را خریداری کرد. این کتاب قرار است در سال جاری توسط خدیجه جوادی به زبان ترکی استانبولی ترجمه و در ترکیه منتشر شود.

این انتشارات پیش از این رایت کتاب‌های «آوازهای روسی» و «دختر شینا» را نیز خریداری کرده بود.

رمان «ابدی»، دومین رمان مهدی صفری است. وی در نخستین رمان خود با عنوان «پرتاب»به فعالیت‌های موشکی اشاره کرده و در «ابدی» مسئله داعش را مورد توجه قرار داده است.

«ابدی» ماجرای جوانی به نام امیرعلی است که با دامادشان و همراه با یک عده جوان  به زیارت عتبات عالیات می‌رود و در سفر به کاظمین غافگیر شده و توسط داعش به اسارت گرفته می‌شوند. در طول اسارت و بعد از آن حوادثی رخ می‌دهد که باید منجر به تحول شخصیت امیرعلی شود.

آژانس ادبی پل حق رایت این کتاب را به انتشارات ینی انسان ترکیه واگذار کرده است.

حق انتشار محفوظ است ©