سه شنبه، 8 مهر 1399

همه مطالب

مقالات

مطالب موجود برای ' فاطمه خاوری'

عشق و تاریخ، پا به پای هم!
گرچه جنبه تاریخی رمان به سایر جنبه‌ها می چربد اما نمی‌شود ازعشقی گذشت که یکی دیگر ازموضوعات محوری این رمان محسوب می‌شود. عشق پسرخان به دختری رعیت، درفراز و نشیب تحولات درونی و بیرونی یعقوب بسیار موثر افتاده است عشقی که با مرگ مبارکه شکلی ابدی به خود می‌گیرد.
چهارشنبه، 01 اسفند 1397 - 10:54

جستجو