شنبه، 27 دی 1399

همه مطالب

مقالات

مطالب موجود برای ' فئودور داستایوسکی'

شاعرانگی ات را نباز!
کشمکش بر سر عشق و جامعه است. جدال شاعرانگی شخصیت‌ها و آرمان‌های اجتماعی یا وقایعی که مقدم بر جوشش شعر است. عاطفه و احساساتی که هر بار به‌گونه‌ای از شخصیت اصلی یعنی یعقوب دور می شود و او هیچ‌گاه توانایی نجات آن را ندارد و البته این نه تنها تقدیری است که نویسنده برای شخصیت اصلی رقم می‌زند که سرنوشت عو...
شنبه، 04 اسفند 1397 - 15:36
بی‌مادری
زن‌ها در کمترین کنش‌اند در داستان. سهم مبارکه به خیالات گاه‌گداری‌ست که یعقوب دارد و سرفه‌هایی که بعد از رسیدن به ورث از پشت در می‌شنود. رخشانه هم در صورتی سبزه و ابروهایی پرپشت خلاصه شده که یادآور مبارکه و شکست‌های پی در پی یعقوب باشد. زن های داستان نه شخصیت که تنها یک تصویر رنگی‌اند در تمام حوادثی...
پنجشنبه، 02 اسفند 1397 - 15:33
آوازهای روسی، با پس زمینه جنایت و مکافات
1- آیا می توان فارغ از سنت های اجتماعی یک ملت، دست به اصلاح گری زد؟ شاید در نگاه معمول، نسبت نهاد دانش، دین و جامعه برای پیشرفت، بدون توجه به تاریخ قابل بررسی و مطالعه باشد. اما این رویکرد عمیقا توسط مک اینتایر در کتاب های در پی فضیلت(پس از فضیلت) و بحران معرفت شناختی مورد نقد جدی قرار گرفته است...
دوشنبه، 10 دی 1397 - 15:33

جستجو