چهارشنبه، 22 مرداد 1399

همه مطالب

مقالات

مطالب موجود برای 'نیلوفر شاهین نیا'

بی‌مادری
زن‌ها در کمترین کنش‌اند در داستان. سهم مبارکه به خیالات گاه‌گداری‌ست که یعقوب دارد و سرفه‌هایی که بعد از رسیدن به ورث از پشت در می‌شنود. رخشانه هم در صورتی سبزه و ابروهایی پرپشت خلاصه شده که یادآور مبارکه و شکست‌های پی در پی یعقوب باشد. زن های داستان نه شخصیت که تنها یک تصویر رنگی‌اند در تمام حوادثی...
پنجشنبه، 02 اسفند 1397 - 15:33