شنبه، 27 دی 1399

همه مطالب

مقالات

مطالب موجود برای 'سحر حسینی مقدم'

شاعرانگی ات را نباز!
کشمکش بر سر عشق و جامعه است. جدال شاعرانگی شخصیت‌ها و آرمان‌های اجتماعی یا وقایعی که مقدم بر جوشش شعر است. عاطفه و احساساتی که هر بار به‌گونه‌ای از شخصیت اصلی یعنی یعقوب دور می شود و او هیچ‌گاه توانایی نجات آن را ندارد و البته این نه تنها تقدیری است که نویسنده برای شخصیت اصلی رقم می‌زند که سرنوشت عو...
شنبه، 04 اسفند 1397 - 15:36

جستجو