چهارشنبه، 22 مرداد 1399

همه مطالب

مقالات

مطالب موجود برای 'بهنام نورمحمدی'

این تراژدی هیچ تماشاگری ندارد...
در اعماق بی هویتی و ناخودآگاهی، عقل هم کارکرد خود را از دست می دهد. در این هنگام عقل نه تنها راهگشا نیست بلکه توجیه کننده ای است برای راه رفته! برای آن کسی که نمی خواهد بپذیرد اسیر جبر زمانه شده، همواره بهانه هایی وجود دارند تا از زیر بار سنگین حقیقت شانه خالی کند.
ﺳﻪشنبه، 14 اسفند 1397 - 14:18