چهارشنبه، 8 بهمن 1399

سرمقاله

مقالات

سرمقاله

کلاس رمان و فلسفه
به نام خدا سبک و قالب با محتوا و مضمون ربط وثیق دارد. «برخی از فلاسفه هستند که ادبیات در اندیشه‌ی آن‌ها اهمیت دارد. برای مثال، افلاطون با استفاده از دیالوگ بسیاری از مفاهیم فلسفی خود را بیان می‌کند و مهم‌ترین نکته در این زمینه این است که مبانی فلسفی آن‌ها را به طریقی دیگر نمی‌توان بیان کرد. ...
دوشنبه، 18 خرداد 1394 - 13:15

جستجو