دات نت نیوک
چهارشنبه، 27 شهریور 1398

روی سیم تار

مقالات


روی سیم تار

سختی و مشکلات در دل یک خانوادۀ گسترده، یا حل می‌شود یا قابل تحمل.

به نوجوانی شخصیت دادم که توسط نوجوان‌های همسن و سالش شناخته شده و قابل درک است. این نوجوان در میان دیگران رفتارهای مختلف خودش را دارد، سعی ندارد مثل اطرافیان رفتار کند. جریان عادی زندگی او را با خود همراه می‌سازد. در این جریان هم مرگ هست و ...