دات نت نیوک
چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397

اخبار

اخبار

(آرشیو ماه آبان 1396)

دوره آموزشی روایت در قصه های ایرانی

این دوره در سه جلسه هر دوشنبه و در آذرماه برگزار می گردد. همچنین تدریس این دوره‌ها را  دکتر علی عباسی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارد.